Danes je 28.11.2021

Input:

Začasno in občasno delo upokojencev

2.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.2.5 Začasno in občasno delo upokojencev

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Pogodbo o začasnem in občasnem delu je v našo zakonodajo prinesel Zakon o urejanju trga dela. Ta pogodba se lahko uporablja za delo upokojencev (samo upokojencev), kadar so ti 100 % upokojeni in ima delo, ki ga želijo opravljati, tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1. ZUTD določa pogoje, pod katerimi upokojenec in delodajalec lahko skleneta takšno pogodbo. Takšna pogodba se lahko sklene, če delo upokojenca v določenem koledarskem mesecu ne presega 60 ur, upokojenec iz naslova tega dela na letni ravni (v letu 2020) ne prejme več kot 7.562,47 EUR bruto, bruto urna postavka pa ne sme biti nižja kot 5,40 EUR (velja od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020) oziroma od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 ne nižja kot 5,05 EUR. Omejitve so postavljene tudi na strani delodajalca, saj je pri delodajalcu število ur začasnega in občasnega dela odvisno od števila redno zaposlenih delavcev na dan, ko sklene pogodbo o začasnem in občasnem delu. Sprememba Zakona o urejanju trga dela (novela ZUTD-E), ki je začela veljati konec decembra lanskega leta (27. 12. 2019) je nekaj prenovitev prinesla tudi glede