Danes je 28.11.2021

Input:

Začasno in občasno delo upokojencev

20.4.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.2.5 Začasno in občasno delo upokojencev

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Pogodbo o začasnem in občasnem delu je v našo zakonodajo prinesel Zakon o urejanju trga dela. Ta pogodba se lahko uporablja za delo upokojencev (samo upokojencev), kadar so ti 100 % upokojeni in ima delo, ki ga želijo opravljati, tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1. ZUTD določa pogoje, pod katerimi upokojenec in delodajalec lahko skleneta takšno pogodbo. Takšna pogodba se lahko sklene, če delo upokojenca v določenem koledarskem mesecu ne presega 60 ur, upokojenec iz naslova tega dela na letni ravni ne prejme več kot 6.775,36 EUR bruto (znesek velja za leto 2018), urna postavka pa ne sme biti nižja kot 4, 52 EUR bruto (znesek urne postavke velja za leto 2018). Omejitve so postavljene tudi na strani delodajalca, saj je pri delodajalcu število ur začasnega in občasnega dela odvisno od števila redno