Danes je 26.2.2020
Input:

Veljavnost internih aktov v hčerinski družbi

14.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.1314.2.20 Veljavnost internih aktov v hčerinski družbi

Urška Krivec, univ. dipl. prav, Odvetniška pisarna Bohl

Zanima me, ali notranji akti (podjetniška kolektivna pogodba, pravilniki in drugi obvezujoči akti) materinske družbe avtomatsko veljajo tudi v hčerinski družbi (s podobno dejavnostjo) ali je treba v preambuli navesti, da veljajo v materinski in hčerinski družbi oziroma morajo morda biti sprejeti in podpisani za vsako družbo posebej.

V skladu z drugim odstavkom 5. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec v skladu z 10. členom ZDR-1 sprejema splošne akte, v skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (v nadaljevanju: ZKolP) pa sklepa kolektivne pogodbe.

Nadalje izpostavljamo, da je delodajalec (pravna oseba ali fizična oseba oz. drug zgoraj omenjen subjekt) z vidika delovnega prava samostojen subjekt, ne glede na njegovo lastništvo oz. lastniško povezanost. To pomeni, da ne glede na to, da je v izpostavljenem