Danes je 17.9.2019
Input:

Upoštevanje delovne dobe v skladu s kolektivno pogodbo

6.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.7 Upoštevanje delovne dobe v skladu s kolektivno pogodbo

Ana Strmšnik, mag. prav

Kako pravilno upoštevati delovno dobo in pravice, ki iz nje izhajajo, delavke, ki je pri bivšem delodajalcu delala krajši delovni čas od polnega po predpisih o starševskem varstvu in so ji bili preko CSD plačani prispevki do polne delovne obveznosti? Upoštevati moramo kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, in sicer 92. člen, ki navaja:

(1)Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.

(2) Pri uveljavljanju pravice iz prejšnjega odstavka se v delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec dosegel v času delovnega razmerja ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjena.

(3) Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe se ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka za delovno dobo.

Za priznanje pravice do dopusta in jubilejnih nagrad je v kolektivni pogodbi uporabljen pojem skupna delovna doba.