Danes je 17.6.2021

Input:

Subvencija minimalne plače

4.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.06.1.1 Subvencija minimalne plače

Peter Počivalšek, RISTO

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) je sprejel med drugimi tudi ukrep subvencije minimalne plače za delodajalce. Subvencijo opredeljuje 29. člen omenjenega zakona.

Pri subvenciji mora delodajalec biti osredotočen na višino plače delavca za polni delovni čas, ki ne sme presegati zneska minimalne plače določene v Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10,92/15 in 83/18). Znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom znaša od 1. januarja 2021 dalje 1.024,24 EUR v skladu z objavo Zneska minimalne plače v Uradnem listu, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021.

Prvi odstavek 29. člena jasno opredeljuje, da plača za polni delovni čas, BREZ dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, BREZ dela plače za poslovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost prav tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi NE presega zneska 1.024,24 EUR.

Iz tega lahko izhajamo tudi iz mnenja inšpektorata za delo, da se razlika do minimalne plače prav tako obračunava glede na urno postavko in mesečni fond ur za tekoči mesec