Danes je 25.7.2021

Input:

Strošek prevoza na delo

13.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.07.2.8 Strošek prevoza na delo

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Spadamo pod Kolektivno pogodbo za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, v kateri piše:

»Prevoz na delo in z dela:

  • Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela za dan prisotnosti na delu.

  • Sprememba prebivališča delavca, ki ima za posledico povišanje stroška prevoza na delo in z dela, ne vpliva na povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja, dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi.

  • Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela po najkrajših relacijah rednih linijskih prog javnih prevoznih sredstev, če teh ni, pa po najkrajši cestni povezavi od prebivališča delavca, navedenega v pogodbi o zaposlitvi, do kraja opravljanja dela.

  • Če je bivališče delavca oddaljeno od delovnega mesta manj kot 2 kilometra, delavec ni upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela.

  • Višina povračila stroška prevoza na delo in z dela se določi v tarifni prilogi. - Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 70 % cene najcenejšega prevoza.«


Mi pa imamo v internem pravilniku napisano, da plačamo 80 % javnega prevoza. Zdaj bodo zaprli most za 2 leti iz Selnice ob Dravi do Ruš, kjer je podjetje, zato se bodo morali delavci voziti iz Selnice ob Dravi preko Maribora in potem do Ruš, kar zelo poveča stroške prevoza. Kako kot delodajalec postopamo? Jim sedaj plačamo 80 % javnega prevoza is Selnice do Maribora in potem iz Maribora do Ruš?

Zakon o delovnih razmerjih (1) glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela določa le osnovno pravilo, in sicer pravico delavca do povračila teh stroškov. Pogoji za povračilo