Danes je 8.4.2020
Input:

Število dni dopusta ob rojstvu otroka

11.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.2.4 Število dni dopusta ob rojstvu otroka

Odvetniška pisarna Bohl, d. o. o.

Skladno z 48. členom kolektivne pogodbe za trgovino, ki nas kot delodajalca zavezuje, pripada delavcu ob rojstvu otroka 1 dan dopusta. Kako je v primeru rojstva 2 otrok, torej dvojčkov, ali si pravilno tolmačim, da mu v tem primeru pripadata 2 dneva?

Poleg pravice do plačanega letnega dopusta, ki je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR-1.), ima delavec pravico biti odsoten z dela tudi zaradi nastopa drugih osebnih okoliščin, kot je to določeno v ZDR-1, kolektivni pogodbi na naravni dejavnosti in pogodbi o zaposlitvi.

ZDR-1 v 165. členu določa, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer: lastne poroke, smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca