Danes je 1.3.2021

Input:

Spremembe s področja varstva osebnih podatkov (GDPR in pričakovani ZVOP-2)

13.12.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

2017.25.1.1 Spremembe s področja varstva osebnih podatkov (GDPR in pričakovani ZVOP-2)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl, d. o. o.

Dne 4. 5. 2016 sta bili v Uradnem listu Evropske Unije (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) objavljeni Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba) ter Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, ki predstavljata reformo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov.

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation – Splošno uredbo, ki je začela veljati 25. 5. 2016, njene določbe pa se začnejo neposredno in hkrati uporabljati v vseh državah članicah 25. 5. 2018. Cilj Splošne uredbe je poenotenje in dvig ravni varstva osebnih podatkov v EU ter prebivalcem omogočiti nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, saj je pravice posameznikov z razvojem digitalne dobe treba okrepiti ter hkrati zagotoviti enostavnejše in enako varstvo pravic prebivalcev EU v vseh državah članicah EU. Splošna uredba prinaša