Danes je 24.9.2021

Input:

Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve (vzorec)

31.8.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

4.7.23 Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve (vzorec)

Tanja Bohl, odvetnica

Odprite dokument v Wordu

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US, v nadaljevanju: ZDR-1), kolektivne pogodbe ______________ in internih aktov delodajalca ter Pogodbe o zaposlitvi delavca/ke z dne ______________ sta

_________________, roj. _______________, EMŠO _______________, dav. št. ______________, stalno prebivališče ____________________

(v nadaljevanju: Delavec/ka)

in

_______________, ____________________________

ki ga zastopa __________________, direktor,

(v nadaljevanju: Delodajalec)

dogovorila in sklenila

SPORAZUM

O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI UPOKOJITVE DELAVCA/KE

z vsebino kot sledi v nadaljevanju:

1. Uvodne določbe

1.1. Podpisnika uvodoma ugotavljata, da:

1.1.1. imata Delavec/ka in Delodajalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dne ______________ (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere delavec/ka opravlja delo na delovnem mestu