Danes je 19.1.2022

Input:

Splošni akti in evidence delodajalca

7.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Splošni akti in evidence delodajalca

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Splošni akti delodajalca kot enostranski avtonomni pravni vir so specifika področja delovnopravne zakonodaje. Generalna vsebina splošnih aktov delodajalca je urejena v 10. členu Zakona o delovnih razmerjih (1). Omenjeni člen odgovarja na nekatera vprašanja v zvezi s splošnim aktom delodajalca – določa vsebino in delodajalčeve obveznosti do sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika ter delavcev neposredno v postopku sprejemanja splošnega akta in glede seznanjanja delavcev o sprejetih splošnih aktih. Pri tem pa je skupna značilnost teh aktov, da je z njimi mogoče urejati pravice in obveznosti le ugodneje, kot je to določeno v zakonu in kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca. Če določena pravica za delavca v splošnem aktu delodajalca ni urejena ugodneje, je takšno določilo neveljavno, uporabila pa se bo določba bodisi zakona bodisi kolektivne pogodbe, če ta obstaja. Kateri so tisti splošni akti delodajalca, ki jih delodajalec mora sprejeti in so torej zanj obvezni, je treba pogledati tudi v posamezne področne zakone.

Obvezen in tudi eden izmed bolj pomembnih splošnih aktov delodajalca, je akt o sistemizaciji delovnih mest. Obveznost sprejetja takšnega akta je določena v 22. členu ZDR-1, ta obveznost pa ne velja za manjše delodajalce, torej za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (2) prav do delodajalca vzpostavlja dolžnost po sprejetju določenih splošnih aktov. Samostojni podjetnik posameznik in