Danes je 31.5.2020

Input:

Se obetajo spremembe pri evidentiranju delovnega časa?

10.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.35 Se obetajo spremembe pri evidentiranju delovnega časa?

Ana Strmšnik, mag. prav.

Sodišče Evropske unije je odločilo, da morajo delodajalci vseh držav članic vzpostaviti sistem za natančno evidentiranje delovnega časa svojih zaposlenih, saj se lahko le s tem preverja spoštovanje predpisanega delovnega časa in ostalih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje. Zaradi sprejete odločitve se naslednje leto tudi pri nas obetajo spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti iz katerega izhaja obveznost delodajalcev, da vodijo evidence o izrabi delovnega časa za vsakega delavca, ni pa določeno, na kakšen način naj se te evidence vodijo.

Odločitev sodišča izhaja iz primera (Zadeva C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) proti Deutsche Bank SAE, ECLI:EU:C:2019:402), v katerem je španski sindikat CCOO od španske hčerinske družbe Deutsche Bank zahteval vzpostavitev sistema za natančno evidentiranje delovnega časa. Po mnenju sindikata namreč takšna obveznost izhaja iz Listine Evropske