Danes je 25.1.2020
Input:

Regres za letni dopust

10.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.11 Regres za letni dopust

Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o.

Regres za letni dopust je zakonska pravica delavca, ki jo ureja 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in se ji delavec ne more odpovedati. Iz sodne prakse izhaja, da se delavec zakonski pravici ne more odpovedati – npr. odločba Pdp 1021/2015 z dne 21. 4. 2016 in Pdp 921/2011 z dne 7. 10. 2011. Delavec in delodajalec se prav tako ne moreta dogovoriti za nižje izplačilo, ki ga kot minimum predvideva zakon, ali pa za izplačilo po 1. juliju, razen v primeru, ki ga dovoljuje zakon.

Zakon določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače (prvi odstavek 131. člena ZDR-1). Pravica do regresa za letni dopust je torej vezana na pravico do letnega dopusta, pri čemer zadostuje, da delavec pridobi pravico do letnega dopusta in dejanska izraba tega ni pogoj za izplačilo regresa za letni dopust. Ker tudi delavec, ki je dalj časa odsoten z dela (npr. zaradi bolezni ali pa izrabe starševskega dopusta), pridobi pravico do letnega dopusta, bo imel tak delavec tudi pravico do regresa za letni dopust, ne glede na to, ali bo letni dopust v koledarskem letu dejansko uspelo njemu izrabiti ali ne.

Zakon določa tudi minimalno višino regresa za letni dopust, ki je najmanj v višini minimalne plače. Slednjo določa v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji (6. člen ZMinP) in za leto 2019 znaša 886,63 EUR. Višja višina regresa za