Danes je 26.5.2020

Input:

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje kot boniteta

8.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.22.2.2 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje kot boniteta

mag. Katja Erjavšek Malič, KER

Podjetje bo od drugega podjetja prevzelo 15 zaposlenih, ki jim mora nato eno leto zagotavljati enake pogoje, kot so jih imeli v prejšnjem podjetju. Zaposlenim je prejšnje podjetje plačevalo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga mi doslej našim zaposlenim nismo nudili in ga vsaj v naslednjem letu še nimamo namena nuditi. Novim zaposlenim moramo zaradi prevzemnih pogojev to zavarovanje nuditi, zato nas zanima, ali je to z davčnega vidika (zagotavljanje bonitet in uveljavljanje olajšav) sporno. Ali ta izplačila (torej samo 15 prevzetim zaposlenim) sodijo pod boniteto in ali lahko uveljavljamo olajšavo za plačane zneske?

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) se deli na kolektivno in individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki preko svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje pa je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije. Ker bi v obravnavanem primeru premije