Danes je 19.7.2024

Input:

Prijava poklicne bolezni (navodilo)

2.6.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 25 minut

12.1.1 Prijava poklicne bolezni (navodilo)

Inšpektorat RS za delo


Odprite dokument v Wordu

Navodilo za izpolnjevanja obrazca: PRIJAVE POKLICNE BOLEZNI

A) PODATKI O DELODAJALCU

Polje 1: s tiskanimi črkami se vpiše naziv delodajalca

Polje 2: s tiskanimi črkami se vpiše ulico, hišno številko, poštno številko in kraj delodajalca

Polje 3: vpiše se 10-mestno matično številko podjetja

Polje 4: vpiše se 5-mestno šifro po Standardni klasifikaciji dejavnosti primer: 75.120

Polje 5: vpiše se 10-mestno registrsko številko podjetja samo v primeru, ko delodajalec nima matične številke

Polje 6: vpiše se dejansko število delavcev v podjetju na dan nezgode

B) PODATKI O POKLICNO OBOLELEM DELAVCU

Polje 7: s tiskanimi črkami se vpiše ime in priimek obolelega delavca

Polje 8: vpiše se spol obolelega delavca po šifrantu

1 – moški

2 – ženski

9 – ni podatka

Polje 9: vpiše se državo poškodovanca, kjer ima pridobljeno državljanstvo po šifrantu v slovenskem jeziku

Šifra

 

Raven

 

Država

 

Nivo 1

 

Nivo 2

 

SI00

 

2

 

Slovenija

 

SLOVENIJA

 

 

 

Šifre za ostale države – glej dodatni seznam na koncu šifranta *

Polje 10: vpiše se enotno matično številko obolelega delavca oz. datum rojstva, kadar nimamo EMŠO

Polje 11: vpiše se zaposlitveni status po šifrantu

0 – ni podatka

1 – osebe, zaposlene v podjetjih, družbah in organizacijah ter pri samostojnih podjetnikih

2 – samostojni podjetniki

3 – samozaposlena oseba

4 – kmet – samozaposleni

5 – družinski člani

6 – dijak, študent

7 – vajenec

8 – delavec na usposabljanju

9 –napoteni delavec

10 – drugo

Polje 12: vpiše se vrsta zaposlitve po šifrantu

0 – ni podatka

1 – pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

2 – pogodba o zaposlitvi za določen čas

3 – avtorska pogodba

4 – napotnica

5 – druga pravna podlaga

Polje 13: vpiše se vrsta delovnega časa

0 – ni podatka

1 – poln delovni čas

2 – skrajšani delovni čas

9 – drugo

Polje 14: vpiše se poklic obolelega delavca skladno s šifrantom

00 – ni podatka

01 – častniki/častnice

02 – podčastniki/podčastnice

03 – vojaki/vojakinje

11 – zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in člani/članice uprave družbe

12 – menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije in komercialo

13 – menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitve

14 – menedžerji/menedžerke v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah

21 – strokovnjaki/strokovnjakinje matematično-naravoslovnih in tehnično-tehnoloških ved

22 – zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje

23 – strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje

24 – strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje

25 – strokovnjaki/strokovnjakinje za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

26 – strokovnjaki/strokovnjakinje za pravo, družboslovje, kulturo ipd.

31 – tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok

32 – tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu

33 – strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje

34 – strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, umetnost, ipd.

35 – informacijsko-komunikacijski tehniki/informacijsko-komunikacijske tehnice

41 – uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje

42 – uradniki/uradnice za poslovanje s strankami

43 – uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, prometu ipd.

44 – drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje

51 – poklici za osebne storitve

52 – prodajalci/prodajalke

53 – poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in pomoč pri pouku

54 – poklici za varovanje oseb in premoženja, policisti

61 – kmetovalci/kmetovalke

62 – gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke

71 – gradbinci/gradbinke ipd. (razen elektroinštalaterjev/elektroinštalaterk)

72 – kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd.

73 – poklici za rokodelsko-obrtna in tiskarska dela

74 – monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih in elektronskih naprav ipd.

75 – predelovalci/predelovalke živil, obdelovalci/obdelovalke lesa, oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način dela

81 – upravljavci/upravljavke strojev in naprav

82 – sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov

83 – vozniki/voznice, upravljavci/upravljavke transportnih naprav in premičnih strojev

91 – čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd.

92 – delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela

93 – delavci/delavke za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in transportu

94 – pomočniki/pomočnice za pripravo hrane

95 – delavci/delavke za preprosta poulična prodajna in storitvena dela

96 – delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd.

C) PODATKI O POKLICNI BOLEZNI

Polje 15: vpiše se datum verifikacije poklicne bolezni v obliki DD/MM/LLLL

Polje 16: vpiše se datum priznanja invalidnosti v obliki DD/MM/LLLL

D) PODATKI O PRIJAVITELJU

Polje 17: s tiskanimi črkami se vpiše ime in priimek ter telefonska številka osebe oziroma strokovnega delavca, ki prijavlja poklicno bolezen. Zaželeno je, da je prijavitelj poklicne bolezni strokovni delavec.

Polje 18: vpiše se delovno mesto osebe, ki prijavlja poklicno bolezen.

Polje 19: vpiše se