Danes je 31.5.2020

Input:

Prepoved zaposlovanja tujcev

26.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.19.2.1 Prepoved zaposlovanja tujcev

Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o.

Stranka je dobila globo za neizplačan regres petim delavcem od 50 (ker so ti že odšli iz podjetja). Zavod za zaposlovanje je izdal Obvestilo o nezmožnosti posredovanja delavcev na podlagi sporazuma med RS in BiH in kot razlog navedel prepovedano zaposlovanje in delo tujcev, ker je bila stranki pravnomočno izrečena globa. Ali je možen kakršen koli ugovor? Kako lahko podjetje, ki se ukvarja s transportom in ves čas potrebuje mednarodne voznike, obratuje dalje, če ne sme zaposlovati delavcev?

Uvodoma ugotavljamo, da na podlagi podatkov v vprašanju ni mogoče popolnoma ugotoviti dejanskega stanja, poleg tega tudi ne razpolagamo z odločbo, ki vam nalaga plačilo globe, niti z obvestilom zavoda za zaposlovanje, ki ga navajate v vprašanju, zaradi česar v nadaljevanju podajamo zgolj splošen odgovor in usmeritve.

Najprej velja izpostaviti, da zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji poteka na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, ki celovito določa pogoje in obseg samega zaposlovanja, ravno tako pa predpisuje tudi pogoje in postopek za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev ter na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, skupaj s Sporazumom o spremembah in dopolnitvah Sporazuma, ki se uporablja od 1. novembra 2017.

V zvezi s tem kaže izpostaviti dejstvo, da so v skladu s Sporazumom za zaposlovanje državljanov BiH v Republiki Sloveniji potrebna tudi delovna dovoljenja, ki jih izdaja zavod za zaposlovanje v Republiki Sloveniji. Takšno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga