Danes je 20.10.2020

Input:

Prenehanje zaposlitve v poskusni dobi

14.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.10.2.5 Prenehanje zaposlitve v poskusni dobi

Avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d. o. o.

Imam zaposlenega s pogodbo o zaposlitvi, ki vključuje tudi poskusno dobo. Želim prenehati njegovo zaposlitev v poskusni dobi. Kakšna bi morala biti struktura odločitve o prenehanju zaposlitve (izrek, obrazložitev, pravni pouk, opozorilo glede pravic in obveznosti itd.)?

Zakon o delovnih razmerjih (opomba 1) v 125. členu ureja poskusno delo, pri čemer v četrtem odstavku določa, da če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. Nadalje šesti odstavek določa, da v času trajanja poskusnega dela lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tudi, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Glede na navedeno v vprašanju sklepamo, da nameravate delavcu podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.

Ta odpovedni razlog je sicer izrecno predviden tudi v 5. alineji prvega odstavka 89. členu ZDR-1, pri čemer je v vseh primerih redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi relevanten tudi drugi odstavek omenjene določbe, ki določa, da lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če