Danes je 8.4.2020
Input:

Premestitev delavca v času bolniške odsotnosti

12.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.2.5 Premestitev delavca v času bolniške odsotnosti

Odvetniška pisarna Bohl, d. o. o.

Ali lahko premestimo delavca v času bolniške odsotnosti (dolgotrajna bolniška odsotnost) na drugo delovno mesto? Delavec je na bolniški že nekaj mesecev in ne vemo, koliko časa še bo. Prerazporeditev bi izvedli npr. 1. 2. oz. 1. 3. 2020. Kako to izvedemo? Kdaj in kako delavcu, ki je na bolniški, vročimo pogodbo in kdaj začne veljati?

Ker je pogodba o zaposlitvi bistvena za nastanek delovnega razmerja med delodajalcem in delavcem Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR-1) določa njeno minimalno oz. bistveno vsebino. Med drugim v 31. členu ZDR-1 določa kot obvezno sestavino določilo o nazivu delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1.

Nadalje je v 1. odst. 49. člena ZDR-1 določeno, da se lahko pogodba o zaposlitvi tudi spremeni oz. se sklene nova pogodba o zaposlitvi. Sprememba lahko zajema vse elemente pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je v primerih spremembe določila o (i) nazivu delovnega mesta oziroma vrsti dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona, (ii) kraju opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca, (iii) času, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlogu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določila o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, (iv) določila, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom, ter (v) v primerih iz 91. člena ZDR-1 potrebna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi – v teh primerih torej ne zadostuje zgolj sklenitev aneksa k že obstoječi