Danes je 15.7.2020

Input:

Preizkus delavca

10.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.20.2.1 Preizkus delavca

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Na kakšen način se lahko delodajalec prepriča o usposobljenosti delavca za delovni proces? Delavca želimo v nekaj dneh preizkusiti, ali bi bil ustrezen za delovno mesto, vendar pogodba za določen čas iz tega razloga ni skladna z ZDR-1, postopek v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela je dolgotrajen, podjemna pogodba pa z vidika ugotavljanja elementov delovnega razmerja ni ustrezna.

Kot pravilno izpostavljate v svojem vprašanju, se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene samo, če v konkretnem primeru dejansko obstaja eden izmed razlogov, določenih v 54. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), med katerimi pa preizkus usposobljenosti delavca za delo ni naveden. To stališče je zastopano tudi v sodni praksi (tako npr. VSRS Sodba VIII Ips 89/2006 z dne 23. 5. 2006 in VSRS Sodba VIII Ips 18/2012 z dne 15. 10. 2012).

Delovno razmerje je v 4. členu ZDR-1 definirano kot »razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.« Če v posameznem primeru obstajajo elementi delovnega razmerja (tudi če zgolj za krajši čas), skladno z 2. odst. 13. člena ZDR-1 ni dopustno skleniti in opravljati dela na drugi podlagi (npr. po podjemni pogodbi), ampak je obvezna sklenitev pogodbe o zaposlitvi, razen če zakon določa drugače (npr. Zakon o urejanju trga dela omogoča opravljanje začasnega in občasnega dela na podlagi posebne pogodbe, glej 27.a člen ZUTD in naslednje). Za delodajalca, pri katerem delavec opravlja delo po pogodbi civilnega prava (in ne po pogodbi o zaposlitvi) v nasprotju s tem pravilom, je zagrožena globa v višini od 3.000,00 do 20.000,00 EUR (3. točka 1. odst. 217. člena ZDR-1).

Delodajalec ima skladno s 4. odst. 28. člena ZDR-1 možnost, da še pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma v postopku zaposlovanja preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Sam preizkus znanja in sposobnosti kandidatov za sklenitev delovnega razmerja pa sicer še ne vzpostavlja odplačnega razmerja med kandidatom za zaposlitev in