Danes je 25.5.2020

Input:

Predvidene spremembe obdavčitve dohodkov fizičnih oseb 2019

4.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.10 Predvidene spremembe obdavčitve dohodkov fizičnih oseb 2019

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

V medijih že nekaj časa odmeva novica o davčni reformi, ki naj bi prinesla spremembe glede obdavčitve dohodkov fizičnih oseb. Do sedaj, razen medijskih novic, predlog predvidenih sprememb ni bil objavljen, 27. 3. 2019 pa sta bila na spletni strani Vlade Republike Slovenije objavljena predloga sprememb ZDoh-2 (trenutno poimenovan kot predlog ZDoh-2V) ter ZPIZ-2. Oba predloga se trenutno nanašata le na spremembe glede obdavčitve regresa za letni dopust z dohodnino (sprememba ZDoh-2V) in glede obremenitve regresa za letni dopust s prispevki za socialno varnost (sprememba ZPIZ-2). O drugih pričakovanih spremembah obdavčitve dohodkov fizičnih osebe trenutno predloga spremembe še ni.

1. Pričakovana sprememba obdavčitve regresa za letni dopust

Glede na Vladni predlog spremembe ZDoh-2 bo za regres za letni dopust prejet po 1. 1. 2019 veljal nov dohodninski režim. V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se naj ne bi všteval znesek regresa za letni dopust, če gre za regres za letni dopust, ki je določen kot pravica delavca iz delovnega razmerja v skladu z zakonom ali če gre za vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri izplačilu bo delodajalec upošteval zadnji objavljeni podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Pri določanju pravice iz delovnega razmerja bodo delodajalci morali spoštovati pravila veljavnih zakonov (v osnovi torej veljavnega ZDR-1), pri čemer bo predvsem pomembno ali ima delavec pravico do sorazmernega regresa za letni dopust ali do celotnega. Če bi npr. delodajalec delavcu, ki mu pripada sorazmerni regres za letni dopust, delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, bi moral od »več« izplačanega dela regresa za letni dopust obračunati in plačati obvezne dajatve (tako akontacijo dohodnine kot prispevke za socialno varnost).

Predlog spremembe ZDoh-2V določa tudi posebni režim za zniževanje davčne osnove v primerih, ko regres za letni