Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o poslovni skrivnosti (vzorec)

29.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2.4 Pravilnik o poslovni skrivnosti (vzorec)

Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Družba _____________________, ki jo zastopa _____________, je dne ____________ sprejela/izdala naslednji

PRAVILNIK O POSLOVNI SKRIVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se v okviru družbe ______________ (v nadaljevanju tudi imetnik poslovne skrivnosti), skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, določa pojem poslovne skrivnosti ter postopki in ukrepi za določanje, uporabo in zaščito poslovne skrivnosti.

Za vprašanja, ki jih ta pravilnik ne ureja, se neposredno uporabljajo določila vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja poslovno skrivnost ter drugih veljavnih predpisov.

2. člen

Kot poslovna skrivnost se šteje nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki kumulativno izpolnjuje naslednje zahteve:

  • - je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij,
  • - ima tržno vrednost,
  • - imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva 3. alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe.

3. člen

Na podatkih, ki jih imetnik poslovne skrivnosti določi kot poslovno skrivnost, se to označi na vidnem mestu z oznako ”poslovna skrivnost«.

Če se podatek nahaja v elektronski obliki, se mora oznaka ”poslovna skrivnost” nahajati na začetku datoteke oziroma kot opozorilno okno pred odprtjem posamezne datoteke ali delovnega lista, ki vsebuje takšne podatke.

Če dokument obsega več listov morajo biti le-ti združeni na takšen način, da je onemogočen izpad posameznega lista. V primeru, da obstaja možnost izpada posameznih listov, morajo tudi takšni listi biti označeni z oznako ”poslovna skrivnost”.

4. člen

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

II. NAČIN RABE TER VAROVANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

5. člen

Organi družbe in zaposleni so pri svojem delovanju dolžni spoštovati in varovati poslovno skrivnost.

Organi družbe so dolžni sprejeti in izvajati vse razumne ukrepe za varovanje in zavarovanje poslovne skrivnosti.

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja ali funkcije v družbi.

6. člen

S poslovno skrivnostjo se smejo seznaniti in jo uporabiti samo organi družbe in zaposleni, ki poslovno skrivnost potrebujejo pri svojem delu oz. pri opravljanju svojih funkcij. Listine in predmete poslovne skrivnosti lahko imajo ti subjekti v posesti samo v obsegu, ki je potreben za njihovo delo oz. za opravljanje njihove funkcije.

Osebe (zaposleni in tretje osebe zunaj družbe), ki poslovne skrivnosti ne potrebujejo pri svojem delu oz. pri opravljanju svojih funkcij, so nepooblaščene osebe in jim poslovne skrivnosti ne smejo biti dostopne.

Subjekti iz prvega odstavka so dolžni ravnati z listinami in predmeti poslovne skrivnosti ter jih hraniti tako,

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih