Danes je 19.1.2022

Input:

Pravilnik o obračunu in izplačilu potnih stroškov (vzorec)

6.8.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.5.1.3 Pravilnik o obračunu in izplačilu potnih stroškov (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, v nadaljevanju: ZDR-1), ____________ [vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca] je delodajalec _______ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa ______ [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca], dne _____ [vstaviti datum] sprejel naslednji

PRAVILNIK O OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH STROŠKOV

1. Splošne določbe

1. člen

Pravilnik o obračunu in izplačilu potnih stroškov (v nadaljevanju: Pravilnik) natančno ureja področje obračuna in izplačila potnih stroškov delavcev v družbi delodajalca v skladu z določili ZDR-1, _______________ ____________ [vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca] in drugimi veljavnimi predpisi.

S tem Pravilnikom se določijo tudi pogoji za povračilo stroškov delavcev pri delodajalcu ter višina povračil potnih stroškov.

Za