Danes je 26.5.2020

Input:

Pravilnik o nagradi za poslovno uspešnost (vzorec)

18.12.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

4.5.3 Pravilnik o nagradi za poslovno uspešnost (vzorec)

mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica

Odprite vzorec v Wordu

Delodajalec [navedba naziva, poslovnega naslova, zakonitega zastopnika] na podlagi 10. in 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1) ter Kolektivne pogodbe [v kolikor se Pravilnik sprejema tudi na njeni podlagi] dne _____ sprejema

PRAVILNIK O NAGRADI ZA POSLOVNO USPEŠNOST

Splošne določbe

1. člen

Pravilnik o nagradi za poslovno uspešnost (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja:

  • pravico delavcev do nagrade za poslovno uspešnost;

  • kriterije in merila za določitev