Danes je 19.1.2022

Input:

Pravilnik o načinu preverjanja izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (vzorec)

5.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

11.9 Pravilnik o načinu preverjanja izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

PRAVILNIK O NAČINU PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), ____________ [vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca] ter na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 - skl. US) je delodajalec _______ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa ______ [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca], dne _____ [vstaviti datum] sprejel naslednji


PRAVILNIK
o načinu preverjanja izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja

za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

1. člen

S tem pravilnikom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) začasno določi način preverjanja izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljevanju: PCT pogoj) pri delodajalcu [vstaviti naziv in sedež delodajalca] ___________ (v nadaljevanju: delodajalec).

2.člen

PCT pogoj morajo izpolnjevati vsi zaposleni pri delodajalcu za čas opravljanja dela in tudi osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (delo prek študentskega servisa, osebe na praksi oz. usposabljanju, osebe, ki delo opravljajo prek javnih del), ali samostojno opravljajo dejavnost.

PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka.

Pogoj iz prvega odstavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu.

3.člen

PCT pogoj je izpolnjen, če zaposleni razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil, ki ga predloži na vpogled odgovorni osebi [ustrezno prilagoditi, če je potrebno, glede na opredelitev odgovorne osebe v 4. členu] pri delodajalcu, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP),
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države),
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazuje, da je prejel:
    • - drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia‘s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali