Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o delovnem času (vzorec)

23.11.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Pravilnik o delovnem času (vzorec)

Ela Omersa


Odprite vzorec v Wordu

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z vsemi spremembami in dopolnitvami; ZDR-1), določil Kolektivne pogodbe _________________________, je direktor/ica družbe ____________________________, dne _______ sprejel naslednji

Pravilnik o delovnem času

Splošne določbe

1. člen

Pravilnik o delovnem času (v nadaljevanju: Pravilnik) natančno ureja delovni čas delavcev, zaposlenih v družbi ____________________, v skladu z določili ZDR-1, Kolektivne pogodbe ___________________, Kolektivne pogodbe podjetja ___________ ter drugimi splošnimi akti delodajalca in drugimi veljavnimi predpisi.

Za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s poslovodnimi osebami in prokuristi ter vodilnimi delavci, veljajo določila ZDR-1 in veljavnih predpisov delodajalca, z izjemo kolektivnih pogodb in splošnih aktov družbe, razen če ni v pogodbi o zaposlitvi s tako osebo izrecno določeno, da točno določena določila navedenih splošnih aktov zanjo ne veljajo.

Delovni čas

2. člen

Pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta delodajalec pisno določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikat (pri delodajalcu).

Polni delovni čas

3. člen

Polni delovni čas traja 40 ur tedensko in predstavlja tisti delovni čas, v katerem je delavec praviloma dolžan opravljati delo in hkrati pomeni osnovo za določanje obsega delavčevih pravic in obveznosti ne glede na morebitno razporeditev delovnega časa med letom, razen je ni s tem Pravilnikom določeno drugače.

4. člen

Polni delovni čas je praviloma razporejen na pet dni v tednu, lahko pa je polni delovni čas s pogodbo o zaposlitvi razporejen tudi na štiri ali šest delovnih dni.

Obvezni delovni čas

5. člen

Obvezni delovni čas je čas v dnevu, ko morajo biti vsi delavci prisotni na delovnem mestu.

Za delavce, ki opravljajo delo v polnem delovnem času, je med ponedeljkom in petkom določen obvezni delovni čas med 8:00 in 14:00 uro.

Za delavce, ki opravljajo delo v skrajšanem delovnem času najmanj 4 ure na dan, je med ponedeljkom in petkom določen obvezni delovni čas med 9:00 in 12:00 uro.

Premakljivi delovni čas

6. člen

Premakljivi delovni čas je delovni čas, v okviru katerega lahko delavec sam odloča o tem, kdaj bo prisoten na delu, pri čemer mora upoštevati določbo o obveznem delovnem času.

Premakljivi delovni čas je za vse delavce zaposlene v sektorju "_____________" določen tako, da delavci lahko na delo prihajajo med 6:30 in 8:00 uro ter z dela odhajajo med 15:00 in 16:30 uro.

Odmor za malico

7. člen

Delavci, ki delajo polni delovni čas, imajo med delovnim časom pravico do plačanega odmora za malico v trajanju 30 minut.

Delavci imajo pravico koristiti odmor za malico najhitreje po eni uri opravljenega dela in najkasneje tako, da po zaključenem odmoru za malico, delo opravljajo vsaj še eno uro pred zaključkom delovnega dne.

Razporejanje delovnega časa

8. člen

Delodajalec mora delavca pisno obvestiti o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj ____ (npr. 5) delovnih dni pred razporeditvijo delovnega časa.

Pri enakomerni razporeditvi delovnega časa le ta ne sme biti razporejen na manj kot 4 dni v tednu.

Neenakomerna razporeditev in začasna prerazporeditev delovnega časa

9. člen

Delovni čas je lahko neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen v primerih, ko to narekujejo objektivni, tehnični ali organizacijski razlogi na strani delodajalca.

Razlogi za začasno prerazporeditev delovnega časa so predvsem:

  • nujnost dokončanja del,

  • povečana začasna odsotnost delavcev, ki jih je treba nadomeščati,

  • sezonsko povečanje ali zmanjšanje obsega dela,

  • neugodni vremenski pogoji ali vplivi,

  • ______________________,

  • _______________________.

10. člen

O neenakomerni razporeditvi ali začasni prerazporeditvi delovnega časa odloča direktor s sklepom. Neenakomerna razporeditev ali začasna prerazporeditev delovnega časa pa se lahko določi le v primeru, če sta se stranki delovnega razmerja v pogodbi o zaposlitvi dogovorili o možnosti take razporeditve delovnega časa.

V primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa lahko direktor s sklepom za omejeno časovno obdobje, ki lahko traja največ ______ mescev, drugače določi obdobje obveznega delovnega časa ter premični delovni čas.

Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih