Danes je 24.9.2021

Input:

Povračilo stroškov za prehrano za 12 ur dela s prekinitvijo

13.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.4 Povračilo stroškov za prehrano za 12 ur dela s prekinitvijo

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Kakšna je lahko maksimalna višina povračila stroškov za prehrano med delom za dan, ko zaposleni opravi 8 ur rednega dela, od 7:00 do 15:00, nato gre domov od 15:00 do 17:00 in se npr. zaradi intervencije na delovno mesto vrne od 17:00 do 19:00 ter nato še enkrat od 21:00 do 23:00? V tem primeru je v dnevu prisoten na delovnem mestu 12 ur, vendar s prekinitvijo. Kolikšen dodatek za prehrano na delu kot neobdavčen dohodek iz delovnega razmerja pripada delavcu za ta dan?

Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) (1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom ter podrejenimi podzakonskimi akti.

ZDR-1 pravice do povračila stroškov za prehrano ne ureja podrobneje, podrobnejša ureditev je tako prepuščena ureditvi v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti ter podredno v