Danes je 17.9.2019
Input:

Povračila študentom na praksi

5.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.5 Povračila študentom na praksi

Ana Strmšnik, mag. prav.

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v 52. členu pravi, da ima dijak oz. študent na praksi oz. volonter pravico do seznanitve z nevarnostmi, povezanimi z delom, ki ga bo opravljal ter do ustreznih zaščitnih sredstev, zavarovanja za primer nesreče na delu oziroma poklicne bolezni, prehrane med delom ter povračila za prevoz na delo.

Medsebojna razmerja med šolskim in zdravstvenim zavodom se uredijo v pogodbi, v kateri se določi obseg pravic dijakov in študentov ter način zagotavljanja sredstev. Če delodajalec sklene