Danes je 19.7.2024

Input:

Pogodbe o prokuri

17.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

5.4.2.3 Pogodbe o prokuri

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Pravila o prokuri ZGD-1 ureja v poglavju o zastopanju. Za pravilno dohodninsko obravnavo dohodkov, ki jih za opravljanje funkcije prokurista, na podlagi sklenjene civilne pogodbe o prokuri, dobi davčni zavezanec (torej ne v primeru, ko je oseba, ki ima z družbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, hkrati imenovana tudi za njenega prokurista) je potrebno razumevanje gospodarsko pravnega statusa prokurista. ZGD-1 določa, da družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Statutarna ali druga omejitev pa nima pravnega učinka proti tretjim osebam. Na podlagi ZGD-1 prokurist družbe šteje za zakonitega zastopnika družbe – ima pravico zastopati družbo. ZGD-1 pa prokurista ne določa kot poslovodni organ družbe (kot je npr. njen direktor). Na podlagi ZGD-1 tako prokurist nima pravice voditi družbe, sprejemati organizacijskih in vodstvenih odločitev …, ampak ima zgolj pravico da lahko veljavno zastopa družbo proti