Danes je 14.4.2021

Input:

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (ZDR-1)

24.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.2.10.5 Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

5. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

68. člen

(splošno)

(1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

(2) Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

(3) S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

(4) Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpekcijo za delo.

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za delo na domu izhajajo iz dejstva, da delavec dela ne opravlja na sedežu delodajalca oziroma v drugih delodajalčevih prostorih, ampak na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri.

Delavec in delodajalec se s pogodbo o zaposlitvi lahko dogovorita o delu na domu za opravljanje dela, ki sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Včasih so se na domu opravljala predvsem dela v tekstilni, čevljarski industriji, v raznih domačih obrteh in podobno, danes pa so to v veliki meri intelektualne storitve, povezane s sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (delo na daljavo).

Delavec lahko delo opravlja samo na domu (za ves čas trajanja delovnega časa), lahko pa del delovnega časa delo opravlja na sedežu delodajalca, del delovnega časa (na primer določen dan v tednu) pa doma.

Pred začetkom dela na domu je delodajalec dolžan o tem obvestiti inšpekcijo za delo, ki lahko takšno delo prepove, če je opravljanje dela škodljivo oziroma obstaja nevarnost da postane škodljivo za delavca in okolje ali če gre za opravljanje takih del, za katere je z zakonom