Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

4.10.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.13 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

Vesna Rebronja, pravnica

 

Odprite vzorec v Wordu 

Na podlagi 11., 31., 54., do 58. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 - v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15 – v nadaljevanju ZZSDT) in Kolektivne pogodbe za dejavnost ________________ in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca ________________

sklepata

 

Družba ________________, vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. Srg ________________, matična številka ________________, davčna številka ________________, ki jo zastopa direktor ________________ v nadaljevanju: delodajalec)

 

in

 

Delavec ________________, stanujoči: ________________

EMŠO ________________, davčna številka: ________________

(v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

 

POGODBO O ZAPOSLITVI

I. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas. Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje v skladu z ZZSDT, za določen čas sicer za čas od ________________ do ________________

 

II. člen

Delavec bo nastopil delo dne ________________ in bo razporejen na delovno mesto oziroma vrsto dela ________________, ki je razvrščeno v ________________ tarifni razred KP na ravni dejavnosti.

 

III. člen

Delavec bo delo opravljal na lokaciji ________________ oz. na terenu.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom. Delovni teden traja 40 ur in je razporejen tako, kot je to urejeno v splošnem aktu.

Če delavec zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja lahko predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora, v skladu s 148. členom ZDR-1 delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, pisno utemeljiti svojo odločitev. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo katerega nalaga delodajalec.

 

(Varianta: za določen čas: če delavec po tej pogodbi za določen čas opravlja sezonska dela oz. delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se lahko (na zahtevo delavca) ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom. Tako izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo, tako, kot če bi jih prebil na delu, s tem, da skupna delovna doba v koledarskem letu ne more presegati 12 mesecev.)

 

IV. člen

Delavcu pripada med delom 30 min plačanega odmora, ki se praviloma izkoristi tudi za malico. Odmor se praviloma koristi na približni polovici delovnega časa v skladu z KP na ravni dejavnosti ali Aktom o sistemizaciji del oziroma vrste del. 30-minutni odmor se všteva v delovni čas. V primeru, da odmor med delom traja dlje kot 30 min, se za toliko podaljša delovni čas.

 

V. člen

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.

Delavcu pripadajo 4 tedni minimalnega letnega dopusta, pri čemer se trajanje letnega dopusta delavcu za koledarsko leto določi na podlagi določil KP na ravni dejavnosti ali splošnim aktom delodajalca. Najkasneje do 31. marca, delodajalec delavca pisno obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Pisno obvestilo se delavcu lahko pošlje po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in katerega uporabo nalaga delodajalec.

Delavec izkoristi letni dopust v skladu s predpisi družbe in planom izrabe letnega dopusta, oz. na podlagi odobritve izrabe letnega dopusta s strani direktorja oziroma neposredno nadrejenega vodje.

Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic, če odsotnost delavca ne bo resneje ogrozila delovnega procesa. Delavec lahko izrabi letni dopust v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

 

(Varianta: delavec ima pravico izkoristiti letni dopust v sorazmernem delu glede na čas trajanja zaposlitve. Ravno tako je v sorazmernem delu upravičen do regresa za letni dopust.)

 

VI. člen

Osnovna plača delavca na navedenem delovnem mestu oziroma vrsti dela glede na pričakovane delovne rezultate ob normalnih pogojih dela, znaša na dan podpisa te pogodbe ________________ EUR bruto. Izhodiščna plača se spreminja v skladu s spremembo tarifnega sistema kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih