Danes je 14.4.2021

Input:

Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)

6.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

13.2.1 Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

POGODBA O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA ZA ZASEBNE NAMENE,

ki jo sklepata podjetje _________________d.o.o., naslov_______________, davčna številka: SI_________________(v nadaljnjem besedilu: Podjetje) in _________________, naslov__________________, položaj v podjetju (direktor, član uprave, vodja nabavne službe)_________________, davčna številka: ___________________( v nadaljnjem besedilu: Uporabnik)

In s katero se dogovorita za uporabo vozila v lasti podjetja v zasebne namene.

  1. člen: Predmet te pogodbe je vozilo ______________, številka registracije___________ št. Motorja__________, št šasije_________________, letnik 2014, v lasti podjetja________________d.o.o.
  2. člen: Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Uporabnik v Podjetju zaposlen že daljši čas kot vodilni delavec, za podjetje opravlja veliko organizacijskih poslov, udeležuje se številni sestankov s strankami podjetja, sklepa