Danes je 9.12.2022

Input:

Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)

25.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

13.2.1 Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi _____________________[vstaviti splošni akt delodajalca, ki ureja uporabo službenih vozil]

____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična št.: _______________________ [vstaviti], ident. št. za DDV: ________________ [vstaviti], ki jo zastopa ________________________ [vstaviti], (v nadaljevanju »Delodajalec«)

in

____________________________ [vstaviti ime in priimek], _______________________ [vstaviti naslov], EMŠO.: _______________________ [vstaviti], davčna št.: ________________ [vstaviti] (v nadaljevanju »Delavec«)

v nadaljnjem besedilu skupaj tudi »Pogodbeni stranki«, vsaka zase pa »Pogodbena stranka«,

sklepata naslednjo:

POGODBO O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA ZA ZASEBNE NAMENE

Uvodne določbe

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

  • - je delavec pri delodajalcu zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi št. __________[vstaviti], z dne __________[vstaviti] na delovnem mestu __________[vstaviti];
  • - je delodajalec __________[vstaviti lastnik