Danes je 28.11.2021

Input:

Podjemna pogodba (vzorec)

14.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Podjemna pogodba (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

PODJEMNA POGODBA

ki jo sklepata xxxxxxxxxxxxx kot podjemnik in xxxxxxxxxxxx kot naročnik

  1. člen: Vsebina pogodbenega razmerja

S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo, da bo podjemnik za naročnika opravil storitev _____________________(izdelava ali popravilo določene stvari), naročnik pa mu bo za to storitev plačal znesek ______________EUR ob prevzemu storitve.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo naročnik podjemniku v znak resnosti sodelovanja plačal avans v višini________________, ki se všteje v končno ceno storitve. V primeru, če podjemnik iz kakršnegakoli že razloga storitve ne bi