Danes je 5.4.2020
Input:

Plačilna lista in REK obrazec

24.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.03.2.12 Plačilna lista in REK obrazec

doc. dr. Lidija Robnik

Kako mora izgledati plačilna lista za »detašma« in kako izgleda pravilno oddan rek v primeru napotitve po 12. členu?

Na plačilni listi morate imeti prikazane vse postavke, ki zajemajo bruto plačo zaposlenega. To pomeni vse postavke. Posebej morate imeti tudi postavko »detašma«, ki obsega vrednost postavke med delom v Sloveniji in v drugi državi EU.

Izpolnite:

  • v polju A011 (delavec, napoten na delo v tujino) delodajalec označi, če za prejemnika dohodka (12. člen Uredbe 883/2004) pomeni, da delodajalec zanj obračuna prispevke za socialno varnost, kar pomeni, da delodajalec zanj obračunava in plačuje prispevke za socialno varnost od plače, ki bi jo delavec za enako