Danes je 25.7.2021

Input:

PKP9 in ukrepi za delodajalce

15.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.100 PKP9 in ukrepi za delodajalce

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 – ukrepi za delodajalce

Državni zbor RS je 7. 7. 2021 sprejel nov interventni zakon, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19,1 ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je dne 14. 7. 2021.

Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

ZIUPGT z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije in preprečitev odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov ponovno uvaja začasni ukrep skrajšanja polnega delovnega časa in posledično tudi njegovo sofinanciranje iz javnih virov. Določena je tudi možnost, da delodajalci, ki jim delno povračilo nadomestila plače po ZIUPGT ne bo dodeljeno ali zanj niti ne bodo zaprosili, omenjeni ukrep kljub temu izvajajo z lastnimi finančnimi sredstvi. Ukrep lahko delodajalci koristijo za tiste delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, možnost koriščenja ukrepa pa je časovno omejena na obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Vlada RS si je pridržala pravico, da ukrep s sklepom podaljša enkrat, za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2021.

V skladu s 15. členom ZIUPGT ima pravico do delnega povračila nadomestila plače možnost uveljaviti delodajalec, ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje: (i) je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje