Danes je 19.1.2022

Input:

Pisno opozorilo pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga - neizpolnjevanje pogoja PCT (vzorec)

23.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

17.6 Pisno opozorilo pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga – neizpolnjevanje pogoja PCT (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

V __________, dne ______ vstaviti kraj izdaje in datum izdaje

________________ [vstavite ime in priimek delavca],

________________ [vstavite naslov stalnega bivališča]

________________ [poštna številka in kraj]

Zadeva: pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

(prvi odstavek 85. člena Zakona o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1)

Spoštovani __________ [vstavite ime in priimek naslovnika/delavca],

na podlagi prvega odstavka 85. člena ZDR-1 vas opozarjamo, da ste kot delavec, zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi z dne ____________ [vstaviti datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi] _________ [vstaviti morebitno številko pogodbe o zaposlitvi], za [izberite in vstavite: nedoločen/določen] čas, za delo v [izberite in vstavite: polnem/skrajšanem] delovnem času na delovnem mestu ________________[vstavite naziv delovnega mesta], s svojim ravnanjem, ko ste:

  • - v _________, dne_________ vstavite datum kršitve, odklonili samotestiranje s testom HAG, ki ga zagotavlja in izvajanje testiranja organizira delodajalec, kljub temu, da vam je bilo pojasnjeno in znano, da je izvedba samotestiranja s testom HAG obvezna za vse zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, zaradi česar tega dne niste izpolnjevali pogojev za opravljanje dela in vas je bil delodajalec primoran napotiti domov ter prilagoditi delovni proces vaši neupravičeni odsotnosti z dela,

Opomba: