Danes je 29.1.2020
Input:

Parkirišča in boniteta

28.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.17.1.1 Parkirišča in boniteta

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da med obdavčljive dohodke iz zaposlitve (dohodke iz delovnega razmerja in dohodke iz drugega pogodbenega razmerja) sodijo tudi dohodki v naravi oziroma t. i. bonitete. V nadaljevanju ZDoh-2 določa, da za boniteto šteje vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. V povezavi s parkirnimi mesti, ki jih delodajalec zagotovi delodajalcu, pa ima ZDoh-2 posebno določilo. V 6. točki tretjega odstavka 39. člena določa, da za boniteto ne šteje uporaba parkirnega prostora,