Danes je 28.11.2021

Input:

Osnova za plačilo prispevkov - delavci

10.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

7.6.2.2 Osnova za plačilo prispevkov - delavci

mag. Kaja Breznik Ladinik

Osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju je določena v 144. členu ZPIZ-2, ki določa, da je osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi. (1)

Ne glede na navedeno so za nekatere dohodke iz delovnega razmerja še posebej določene osnove, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost, in sicer se ti plačujejo od:

  • zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od katerega se v skladu z ZDoh-2 plačuje dohodnina;

  • zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca v skladu z 241. členom ZPIZ-2, in od katerega se v skladu z ZDoh-2 plačuje dohodnina in

  • zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2). Če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oz. zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust. (3. odstavek 144. člena ZPIZ-2)

Med izjemami ni navedenega nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (3) ter tudi ne nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu (4), kar pomeni, da se v osnovo za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost všteva celotni znesek nadomestila.

Navedene osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so določene v 144. členu ZPIZ-2, se upoštevajo tudi kot osnove za:

  • plačilo prispevkov za