Danes je 19.1.2022

Input:

Odsotnost z dela zaradi karantene in višje sile: aktualna pravila

12.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

30.40 Odsotnost z dela zaradi karantene in višje sile: aktualna pravila

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Tako delavci, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim delodajalec ne more organizirati dela na domu, kot tudi delavci, ki ne morejo opravljati dela iz razlogov višje sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje mej), so upravičeni do nadomestila plače v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva.1 Pri tem izpostavljamo, da je bil ZNUPZ sprejet že v mesecu juliju 2021 in nato noveliran v decembru 2021.

ZNUPZ nadalje omogoča, da delodajalec pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod za zaposlovanje) uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Predmetni ukrep je urejen v členih od 25 do 36 ZNUPZ.

Postopek uveljavljanja in trajanje pravice delodajalca do povračila nadomestil plače

Delodajalec v skladu z 29. členom ZNUPZ uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od uveljavitve omenjenega zakona, ko delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas pred uveljavitvijo tega zakona oziroma v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi karantene na domu ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali