Danes je 1.3.2021

Input:

Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin (vzorec)

13.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.21 Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin (vzorec)

Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.

Glejte tudi:

Obvestilo za Inšpektorat Republike Slovenije za delo(vzorec)

Navodila delodajalca (vzorec)

Odprite vzorec v Wordu.

Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin in vročilnica

[vstaviti pisemsko glavo delodajalca]

Delodajalec [vstaviti naziv delodajalca in sedež delodajalca], ki ga zastopa [vstaviti ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje delodajalca],

odreja:

delavcu [vstaviti ime in priimek], rojenemu dne [vstaviti datum rojstva delavca], stanujočemu [vstaviti naslov prebivališča delavca], zaposlenemu na delovnem mestu »[vstaviti naziv delovnega mesta delavca]«, na podlagi pogodbe o zaposlitvi z dne [vstaviti datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi in morebitno številko pogodbe o zaposlitvi],

začasno opravljanje dela na spremenjenem kraju opravljanja dela – na domu delavca,

od vključno [vstaviti prvi dan učinkovanja odredbe] do [vstaviti: za čas trajanja izjemnih okoliščin do preklica/navedite točen datum, potencialno s pripisom z možnostjo podaljšanja z nadaljnjo odredbo].

Delavec bo v [vstaviti: v zgoraj opredeljenem času/v času trajanja izjemnih okoliščin do preklica] delo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi opravljal na domu, v nespremenjenem obsegu [po potrebi ustrezno prilagoditi] in skladno s priloženimi navodili delodajalca, podanimi zaradi izjemnih okoliščin, v katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ter premoženje delodajalca.

Delavec bo v času izjemnih okoliščin, zaradi katerih bo delo opravljal na domu, prejemal enako plačilo za delo, kot ga za opravljanje dela na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z dne [vstaviti datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi in morebitno številko pogodbe o