Danes je 14.4.2021

Input:

Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

6.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.3.2 Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Luka Godnič, mag. posl. ved

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas ureja 79. člen ZDR-1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha:

  • brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena oziroma,

  • ko je delo opravljano ali

  • s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Seveda lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha tudi sporazumno pred potekom časa, za katerega je sklenjena oziroma če nastopijo drugi razlogi za prenehanje.

Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas ima pravico do odpravnine, razen ko gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, opravljanje sezonskega dela (če traja manj kot tri mesece v koledarskem letu), ter v primeru prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas za