Danes je 5.7.2020

Input:

Odpravnina po enem mesecu zaposlitve

25.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.23.2.2 Odpravnina po enem mesecu zaposlitve

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Občasno odpiramo 'outlet' trgovine, ki se po enem mesecu zaprejo. Za delo v teh trgovinah zaposlimo delavce za določen čas. Ali jim po enem mesecu pripada odpravnina? A se to lahko šteje kot sezonsko delo?

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in posledično v tej zvezi pravico delavca do odpravnine določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 79. členu, ki v 1. odst. določa, da »pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.« Posledice opisanega prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas določa 3. odst. istega člena, skladno s katerim ima delavec, ki mu pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha na zgoraj naveden način, pravico do odpravnine, razen če je v konkretnem primeru pogodba za določen čas sklenjena iz katerega izmed naslednjih razlogov: nadomeščanja začasno odsotnega delavca, opravljanja sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, opravljanja javnih del oziroma zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, upoštevaje 7. odst. obravnavanega člena pa delavcu pravica do odpravnine ne pripada tudi v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delodajalca ponujene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo ne sprejme. Odpravnina se odmeri iz osnove, ki jo predstavlja povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas (kar