Danes je 24.1.2020
Input:

Odpravnina ob starostni upokojitvi

30.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.17.2.1 Odpravnina ob starostni upokojitvi

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn v 53. členu navaja, da delavcu, ki se upokoji v treh mesecih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev in ima hkrati dopolnjenih 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, pripada odpravnina v višini 4 povprečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma 4 povprečnih plač delavca za pretekle 3 mesece, če je to zanj ugodneje. Zanima me, ali je mišljeno “pogoji za starostno upokojitev“ tudi v primeru, ko uveljavljaš dva otroka in imaš pogoje za starostno upokojitev ter imaš hkrati 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu (npr. starost 59 let, 7 mesecev in uveljavljaš enega otroka) ali je mišljena starost 60 let in 40 let pri zadnjem delodajalcu.

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14, 22/17, 84/18 in 43/19 – popr., v nadaljevanju Kolektivna pogodba) v 53. členu, kar tudi sami izpostavljate v svojem vprašanju, omejuje pravico delavca do višje odpravnine v višini 4 povprečnih plač na dva pogoja, in sicer, (1) da se delavec upokoji v treh mesecih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev ter (2) da ima hkrati dopolnjenih 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, pri čemer pojem »delovna doba pri zadnjem delodajalcu« Kolektivna pogodba definira v 2. odst. 6. člena, pojma »izpolnitev pogojev za starostno upokojitev« pa Kolektivna pogodba podrobneje ne pojasni (niti izrecno ne napotuje na uporabo predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot je običajno v primerljivih zadevah). Skladno s 87. členom Kolektivne pogodbe stranki Kolektivne pogodbe imenujeta strokovno komisijo, ki daje priporočila za razlago te Kolektivne pogodbe, vendar iz javno dostopnih evidenc ni razvidno, da bi priporočilo razlage za navedeni člen komisija že podala, niti iz evidence sodne prakse ne izhaja, da bi sodišča o tem vprašanju na podlagi dotične Kolektivne pogodbe že razsojala, zato natančnega odgovora, kdaj se po obravnavanem členu Kolektivne pogodbe šteje, da delavec konkretno izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, trenutno na podlagi dostopnih podatkov z zanesljivostjo ni mogoče podati. Na tem mestu bi se bilo mogoče smiselno obrniti na sindikat za podajo predloga komisiji za izdelavo priporočila za razlago 53. člena Kolektivne