Danes je 6.3.2021

Input:

Odpoved pogodbe

18.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.10 Odpoved pogodbe

Avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odločamo se, da bi delavcu, ki je zaposlen od 1. 4. 2014 za nedoločen čas, dali odpoved. Delavec izkorišča nego in lastno bolniško za to, da je lahko doma. Npr. četudi je bila otrokova mama brezposelna (delala je na črno v Italiji), je delavec koristil nego, ker si otrokova mama ni upala ostati doma. Rekel je, da mu to pripada. Na take nepravilnosti smo delavca tudi že opozorili, ampak samo ustno. Poleg tega je tu še dodatni problem, ker je z direktorjem že dolgo prijatelj in očitno to izkorišča. Glede na to, da se je specializiral za določen proces dela v podjetju, katerega delno samo on obvlada, smo razmišljali, da bi mu v zameno ponudili, da bi delal za nas preko svojega s.p.-ja. S tem bi rešili problem izmikanja delu, ampak smo vseeno skeptični, če bi potem delal isto kvalitetno kot sedaj. Bi bila ta zamenjava sploh možna? Če gremo v sporazumno odpoved, delavcu odpravnina ne pripada. Kako bi mu lahko dali odpoved iz poslovnih razlogov? Je kak pogoj, ki ga moramo upoštevati, da lahko to storimo? Kako je takrat z odpravnino? Zavedamo se, da takega profila s tem znanjem ni lahko dobiti in tega se očitno zaveda tudi sam. Pri delavcu tudi ni kolegialne zavesti, kar opažajo tudi sodelavci.

Glede na to, da se posredovano vprašanje in obrazložitev dejanskega stanja, ki iz vprašanja izhaja, nanaša na različne institute delovnega prava, odgovore podajamo po posameznih segmentih. Na prvem mestu predstavljamo prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi redne odpovedi s strani delodajalca, in sicer iz poslovnega razloga, ki ga že sami omenjate.

Poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi je v 1. alineji prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20, v nadaljevanju: ZDR-1.) definiran kot prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Ob tem je treba izpostaviti še drugi odstavek 89. člena ZDR-1, ki je v neločljivi zvezi s celotnim prvim odstavkom in po katerem lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog iz prvega odstavka 89. člena ZDR-1, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je v skladu s prvim odstavkom 108. člena ZDR-1 dolžan izplačati delavcu odpravnino.

Da bi lahko delavcu utemeljeno podali odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer (i) priti mora do prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o