Danes je 17.6.2021

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

4.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.06.1.2 Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

V zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi velja splošno pravilo, da lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če zato obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Pravilno izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je ključen, kajti v nasprotnem primeru lahko pričakuje, da bo delavec izpodbijal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim sodiščem in v primeru nezakonitega postopanja delodajalca tudi uspel. Z vidika koriščenja interventnih ukrepov mora delodajalce tudi dobro poznati omejitve vsakokratnega interventnega ukrepa, ki ga je koristil, kajti v primeru kršitve interventne zakonodaje in njenih omejitev lahko delodajalca doletijo tudi sankcije na podlagi interventne zakonodaje.

Vsekakor odpoved pogodbe o zaposlitvi velja kot skrajni ukrep delodajalca. Preden se delodajalec uporabi naveden institut mora pretehtati tudi druge pravne možnosti in institute, usmerjene v namen ohranitve zaposlitve, kot so npr.: odrejanje dela na drugem delovnem mestu, odreditev skrajšanja delovnega časa po interventni zakonodaji, odreditev čakanja na delo po Zakon o delovnih razmerjih (1) ali interventni zakonodaji, ipd. Prav tako mora pred samo odpovedjo delodajalec tudi preveriti, ali posamezni delavec morda sodi v t.i. varovano kategorijo delavcev, ki jim odpovedi iz poslovnega razloga ni mogoče podati ali se jim sme podati le pod določenimi pogoji.

Utemeljen razlog

ZDR-1 v drugem odstavku 83. člena na splošno določa, da lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Eden izmed odpovednih razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je tudi poslovni razlog, ki je definiran v 1. alineji prvega odstavka 89. člena ZDR-1, in sicer gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Za opredelitev poslovnega razloga je bistveno, da gre za razloge na strani delodajalca, ki povzročijo prenehanje potreb po določenem delu, ki izvirajo iz delodajalčeve sfere, povezane z njegovim poslovanjem, organizacijo, tehnologijo, s spremembami in težavami v tej zvezi, s potrebo po racionalizaciji ali modernizaciji proizvodnje itd. Iz opredelitve poslovnega razloga tudi izhaja, da gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.

ZDR-1 poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi v 1. alineji prvega odstavka 89. člena ZDR-1 definira kot: »prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.«. Kot je razvidno iz same definicije poslovnega razloga, poslovni razlog vsebuje več situacij, in sicer je lahko dejanski razlog odpovedi:

(i) ekonomski – upad števila naročil, zmanjšanje ali odsotnost prihodkov,

(ii) organizacijski – ukinitev delovnega mesta, prenehanje potreb po opravljanju določenega dela,

(iii) tehnološki – uvedba nove avtomatizacije ali

(iv) strukturni in drugi podobni razlogi na strani delodajalca.

Že sama definicija poslovnega razloga opredeljuje dve sestavini, ki sta nujni za obstoj poslovnega razloga, in sicer prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Pri tem ni nujno, da gre nujno za absolutno prenehanje potreb po opravljanju dela določenega delavca, kot opredelitev prenehanja potrebe po opravljanju delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi se lahko šteje tudi prenehanje potreb po delu pod določenimi pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, kar v praksi pomeni, da lahko pri delodajalcu še vedno