Danes je 16.10.2019
Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

26.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.12.2.5 Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Urška Krivec, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Bohl

Naše vodstvo mora odpovedati pogodbo o zaposlitvi delavcu, invalidu III. kategorije. Zanj v družbi nimamo drugega ustreznega delovnega mesta, na katerega bi ga lahko zaposlili, pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mora podati svoje mnenje tudi Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, z dokumentacijo pa je treba predložiti tudi podpisano obvestilo delavca o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kako naj dobimo s strani delavca podpisano obvestilo? Delavec je namreč že par mesecev v bolniškem staležu, pričakuje pa tudi odpoved, zato se na sedežu delodajalca ne bo zglasil, po izkušnjah sodeč pa v nobenem primeru ne bo želel podpisati obvestila. Brez podpisa ne bo izpolnjen pogoj za izdajo pozitivnega mnenja s strani Komisije.

Prvi odstavek 116. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Navedeno pomeni, da mora delodajalec v omenjenih primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi slediti predvsem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1, ki se v določenem delu kljub