Danes je 17.10.2021

Input:

Obračun prevoza na delo: ureditev v internem aktu

20.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.9 Obračun prevoza na delo: ureditev v internem aktu

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Spadamo pod KP za trgovino. Prevoz na delo obračunavamo v višini mesečne vozovnice oziroma 70 % cene javnega prevoza, kar je enako.

1. Ali smemo z inertnim aktom spremeniti način obračunavanja prevoza na delo tako, da bi npr. vsem delavcem izplačevali mesečni znesek 140 EUR, če bi bili vsaj 1 dan prisotni na delu, ali pa da bi obračunavali 0,18eur/km (čeprav je po KP 0,16eur/km)?

2. Najbrž moramo za vse delavce uporabljati enak sistem obračunavanja prevoza na delo?

3. Kaj pa v primeru, če podjetje nima KP?

4. Zdaj smo šele ugotovili, da bi morali delavcem tudi za čas bolniške odsotnosti obračunavati prevoz na delo, mi pa tega nismo delali, obračunavali smo prevoz samo za dneve prisotnosti. Kaj predlagate?

Uvodoma je treba poudariti, da je splošno gledano pravica do povračila stroškov prevoza glede na 130. člen Zakona o delovnih razmerjih (1) podrobneje določena v kolektivni pogodbi, podjetniški kolektivni pogodbi, splošnem aktu ali pogodbi o zaposlitvi. Navedeni akti se s spremembo davčne Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (2) niso spremenili. Delovnopravno gledano pravica do povračila stroškov prevoza delavca, kljub spremenjeni davčni obravnavi stroškov prevoza, ostaja enaka. Glede pravice do povračila stroškov prevoza na delo delavcu ste kot delodajalec torej še vedno dolžni spoštovati določila določena v delovnopravni