Danes je 26.5.2020

Input:

Obračun po pogodbi o poslovodenju

29.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.21.2.4 Obračun po pogodbi o poslovodenju

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Delniška družba je v redni likvidaciji od 1. 5. 2009. Likvidacijski upravitelj je bil imenovan na skupščini družbe, ki je obenem prenesla pooblastilo za sprejem vseh potrebnih sklepov v postopku likvidacije na nadzorni svet družbe. Likvidacijski upravitelj je postal dotedanji direktor družbe in je vpisan v poslovni register. Delo opravlja na osnovi sklenjene podjemne pogodbe o opravljanju funkcije likvidacijskega upravitelja. Do sedaj mu je bil do štirikrat letno izplačan znesek nagrade za opravljanje funkcije.

Pri izplačilu nagrade smo upoštevali 10