Danes je 31.5.2020

Input:

Obračun plače v obsegu 10 ur na teden

28.11.2013, , Vir: Verlag Dashöfer

Kako se obračuna plača v obsegu 10 ur na teden? Pogodba in prijava na ZZZS je narejena za 10 urni tedenski delovnik. Osnova za izračun je minimalna plača RS. Ali se plača prispevke delno ali nekaj le teh v celoti (prispevki za zdravstvo)?

     Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 65. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi lahko sklene tudi za delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa. Nadalje je v prvem odstavku 67. člena tega zakona določeno, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Posebej pa bi opozorili na določitev pokojninske dobe, saj se po 129. in 130. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v zavarovalno dobo šteje čas, prebit s krajšim delovnim oziroma zavarovalnim časom od polnega, v trajanju, ki ustreza skupnemu številu ur takšnega dela v posameznem letu, preračunanem na