Danes je 29.5.2020

Input:

Obračun plač, Interventni zakoni in COVID-19 pandemija

27.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.12 Obračun plač, Interventni zakoni in COVID-19 pandemija

Irena Kamenščak

1. Uvodoma:

V teh dneh smo »zasuti« z informacijami o ukrepih države namenjenih blaženju posledic COVID-19 pandemije. Informacije, ki jih dobivamo, pa v praksi povzročajo števila vprašanja in dileme. V nadaljevanju bodo predstavljene osnovne informacije vezane na zakonodajo, s katero se poskušajo (bodo poskušali) omejiti posledice trenutnega stanja.

Besedilo tega članka je pripravljeno na dan 26. 3. 2020 in torej na osnovi zakonodaje, ki je bila objavljena do konca tega dne.

2. Prvi sklop interventne zakonodaje:

V prvi sklop interventne zakonodaje sodijo naslednji zakoni:

 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP),

 • Zakon o interventnih ukrepi na javnofinančnem področju (ZIUJP),

 • Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalca (ZIUOPOK),

 • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (V okviru tega prvega sklopa je bil sprejet tudi Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP), vendar tega zakona v tem prispevku ne obravnavam).

Prvi sklop interventne zakonodaje je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet 20. 3. 2020, v Uradnem listu pa naj bi bil objavljen 27. 3. 2020, v veljavo pa naj bi stopil 28. 3. 2020. To pomeni, da na dan priprave tega prispevka prvi sklop interventne zakonodaje še ni v veljavi.

V nadaljevanju na kratko podajamo informacije o interventnih ukrepih, ki jih prinašajo zgoraj omenjeni zakoni.

2.1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP):

Država s tem zakonom poskuša, preko državnega sofinanciranja plač za nekatere skupine zaposlenih, ohranitve čim več delovnih mest, ki bi bila lahko izgubljena zaradi COVID-19 pandemije in negativnega vpliva le-te na ekonomski položaj delodajalcev. Del zakona pa omogoča tudi odlog plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenih. Vsi predvideni ukrepi pa »prihajajo« s svojimi pravili in pogoji, ki jih bodo delodajalci in samozaposleni morali izpolnjevati.

Kdo šteje za upravičenca do ugodnosti po tem zakonu je odvisno od tega, katero ugodnost želi uveljavljati, in sicer:

 1. do ugodnosti so-financiranje plače zaradi čakanja na delo doma bodo upravičene:
 2. gospodarske družbe, ustanovljena na podlagi ZGD-1,

 3. zadruge in

 4. fizične osebe, ki zaposlujejo delavce na podlagi ZDR-1;

 5. do ugodnosti so-financiranja plač zaradi odrejene karantene bodo upravičeni vsi delodajalec na podlagi ZDR-1;
 6. do odloga plačila prispevkov za socialno varnost pa bodo upravičene samozaposlene osebe, ki se ne morejo vključiti v zavarovanje na drugi zavarovalni podlagi ter ne zaposlujejo drugih delavcev.

Sofinanciranje plače s strani države na podlagi ZIUPPP je predvideno za dve skupini zaposlenih, in sicer:

 • - za zaposlene, ki jih delodajalec napoti na čakanje na delo doma in
 • - za zaposlene, ki jih je z odločbo Ministrstva za zdravje odrejena karantena in dela v tem času ne morejo opravljati od doma.

2.1.1. Nadomestilo plače po ZIUPPP v primeru napotitve delavca na čakanje na delo doma:

Za uveljavljanje ukrepa sofinanciranja plače zaradi napotitve delavca na čakanje na delo doma bo nujno, da je delodajalec delavce napotil na čakanje na delo na