Danes je 1.3.2021

Input:

Obračun minimalne plače v času bolniške in knjiženje neplačanega prispevka PIZ

16.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.2.7 Obračun minimalne plače v času bolniške in knjiženje neplačanega prispevka PIZ

Anica Žgajnar

1. Delavec z minimalno bruto plačo je na daljši bolniški. Glede na to, da je bolniška 80 %, je njegov bruto manjši od minimalne plače. Kako je s prispevki; ali smo dolžni obračunati in plačati razliko do minimalne plače? Ali moramo plačati prispevke od najnižje osnove?

2. Prosim za pomoč pri knjiženju obračunanega in neplačanega prispevka PIZ (obračun plače delavcev, ki so v času koronavirusa delali).

1. Odgovor na prvo vprašanje je ponazorjen z dvema primeroma:

Primer 1: Zaposleni ima osnovno plačo višjo od minimalne plače, ki znaša 940,58 € bruto in ima obračunano bolniško - 80 % v breme ZZZS.

Z380 Plačni razred zaposlenega (23) ………. 1.043,68 € bruto

C020 Dodatek za delovno dobo ………………… 134,32 € bruto

Skupaj Z104 ……………………………………………. 1.178,00 € bruto

Obračun:

(H020) Nadomestilo zaradi bolezni 80% ……………………………. 900,62 € bruto

(H120) Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov …. 116,61 € bruto

(boleznina v breme ZZZS se računa iz plače preteklega leta)

Minimalna osnove za obračun prispevkov znaša 1.017,23 €

Minimalna plača znaša 940,58 €

Ker ima zaposleni Z380 - Plačni razred zaposlenega višji od minimalne plače, se razlika do minimalne plače ne obračuna in ne izplača.

V tem primeru plača delojemalec oz. zaposleni od 116,61 € prispevke (0,14 % prispevek zaposlenega za zaposlovanje in 0,10 % prispevek zaposlenega za starševsko varstvo) v višini 0,279 € (116,61 € minus 0,279 € =